IJsselslag

IJsselslag 2022

IJsselslag 2022 is geannuleerd!!
Na uitvoerig overleg met Rijkswaterstaat en de FSN hebben we vanwege de veel te lage waterstand uit  veiligheidsoverwegingen moeten besluiten IJsselslag 2022 te annuleren. 
Alle deelnemers, bedankt voor jullie aanmeldingen en tot volgend jaar.

Tweede editie IJsselslag
Na het grote succes van 2021 organiseert Daventre Portu in 2022 voor de 2de keer een sloeproeiwedstrijd. Deze vindt plaats op zaterdag 24 september 2022 op ons thuiswater de rivier de Gelderse IJssel. Om het wedstrijdelement te vergroten starten de sloepen snel na elkaar en is de roeiafstand verkort van 17,5 kilometer naar 12 kilometer. Hierdoor kunnen ook de minder snelle sloepen veilig deelnemen.  Er wordt gestart vanuit de Jachthaven in Deventer. Eenmaal op IJssel roeien we stroomopwaarts richting de A1. Na circa 5,6 km bij de rode boeien ligt het keerpunt. Vanaf hier roeien we  stroomafwaarts terug naar de finish in de jachthaven.

De IJssel is een zijtak van de Rijn en daarmee belangrijk voor de afvoer van water richting het IJsselmeer. Stroomopwaarts merk je dat aan de tegenstroom van 2-3 kilometer die overwonnen moet worden. Dit geeft een extra dimensie aan het roeien op de IJssel. Tijdens de IJsselslag vindt de scheepvaart op de IJssel gewoon doorgang. Het roeien op stroom, de stromingen rond de kribben (en de scheepvaart) vormen de uitdagingen voor stuur en roeiers.
Na de wedstrijd kan worden deelgenomen aan de roeiersmaaltijd. De uitbaters van onze gezamenlijke accommodatie hebben de uitdaging aangenomen om een overheerlijke maaltijd vanaf 16:00  uur te serveren. 

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst (inschrijving op 12 juli gesloten)
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van reservering. Omdat het aantal beschikbare plaatsen beperkt is geven we direct per mail aan of uw reservering definitief gemaakt kan worden.  Indien dit niet zo is kunt u desgewenst op de reservelijst blijven staan. Let op, uw deelname is pas definitief als de betaling door ons is ontvangen. Als de betaling niet binnen 14 dagen is ontvangen, zullen we uw inschrijving ongeldig moeten maken.

De kosten voor deelname aan de IJsselslag 2022 bedragen € 90,00 per sloep en dienen overgemaakt te worden op:
Rekeningnummer NL53INGB0007440712
t.n.v. Sloeproeivereniging Daventre Portu
o.v.v. IJsselslag 2022, en sloepnaam.
Bij een 'no show' wordt het inschrijfgeld niet vergoed.  Indien de wedstrijd door weersomstandigheden niet door kan gaan, zullen de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Dit is het geval bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort of bij een zicht minder dan 1000 meter. Als IJsselslag 2022, vanwege de Coronavoorschriften van het RIVM, niet door kan gaan wordt het inschrijfgeld gerestitueerd.

De route in beeld IJsselslag wedstrijdkaart
We starten vanuit de havenkom van de Jachthaven. Na het startsein kan de havenkom veilig worden verlaten om de IJssel over te steken en de wedstrijd aan stuurboord wal te vervolgen naar het keerpunt. De finish is binnen de havenkom ter hoogte van de startlijn. Meer informatie is beschikbaar in het IJsselslag wedstrijdreglement.

Wedstrijdkaart IJsselslag 2022

Route
De totale roeiafstand is  ongeveer 12 kilometer. De roeitijd op de heenweg is 70 minuten, de terugweg duurt 35 minuten.

 1. Start en finish in de havenkom Deventer jachthaven HMP/KM 948
 2. Na circa 2 kilometer passeren we de spoorbrug
 3. Ongeveer 400 meter na de spoorbrug vaart het Pontje Deventer
 4. Het pontje is een zelfstandig varende boot zonder kabels naar de grond en heeft voorrang op de sloepen
 5. Na circa 1,5 kilometer passeren we de Wilhelminabrug
 6. Circa 200 meter ten zuiden van de Wilhelminabrug bevindt zich de sluiskom naar de haven van Deventer. Let op de beroepsvaart die hier kan indraaien of uitkomen richting de IJssel
 7. Na circa 2 kilometer passeren we de A1
 8. Hierna is het nog circa 0,5 kilomter roeien naar het wedstrijd keerpunt bij de rode boeien HMP/KM 941
 9. Vanaf hier met stroming mee terug naar de haven.
   

Programma zaterdag 24 september 2022 (wedstrijddag)
09.00 uur - Welkom bij Daventre Portu. Restaurant Bass is open voor koffie en thee
10.00 uur - Boten traileren,  let op: alle boten gaan via de trailerhelling in het water,  controle reddingsmiddelen en uitrusting sloepen, afhalen wedstrijdnummers in de tent
11.30 uur - Palaver voor stuurlieden in WK7, het havenrestaurant
12.15 uur - Alle boten in de havenkom achter de startlijn

12.30 uur - Start wedstrijd
14.00 uur - Eerste verwachte finish
14.30 uur - Laatste verwachte finish

15.00 uur - Start traileren en inleveren wedstrijdnummer
16.00 uur - Start roeiersmaaltijd
17.00 uur - Laatste sloep uit het water
17.00 uur - Prijsuitreiking
20.00 uur - Afsluiten IJsselslag

Sloeproeimaaltijd
Teams kunnen zich aanmelden voor de sloeproeimaaltijd waarmee we rond 16.00 uur starten. Deze maaltijd kost € 14,50 per persoon. Per team dient de opgave voor de sloeproeimaaltijd uiterlijk 10 september binnen te zijn. Opgave vindt plaats door het bedrag van de maaltijd (x het aantal deelnemers) over te maken op rekeningnummer NL53INGB0007440712 TNV Sloeproeivereniging DaventrePortu o.v.v. IJsselslag, maaltijd en bootnaam.

Adres
Daventre Portu
Jachthaven Deventer
Rembrandtkade 195
7412 HL Deventer

Aanvaaradres 
De Gelderse IJssel
Zandweerdhaven, tussen HMP/KM 939 en 948, aan de noordkant van Deventer

Heb je vragen?
De wedstrijdcommissie IJsselslag 2022 bestaan uit Peter Lehr, Margot van der Heijden, Haye van der Geest en Frans Visser. Zij zijn te bereiken via  e-mail ijsselslagdeventer@gmail.com. 

 


Nog even de sfeer proeven van IJsselslag 2021?

 

 
 
 
 

Aftermovie van kranen, roeien en diner IJsselslag 2021

Startllijst IJsselslag 2021

Officiële uitslagen IJsselslag 16 oktober 2021

Officiële uitslag IJsselslag brug tot brug race 16 oktober 2021

Daventre Portu Details: Logo footer Daventre Portu
Main address: Rembrandtkade 195 7412 HL Deventer Overijssel Nederland
E-mail: info@daventreportu.nl